Privacy

Broky verwerkt de persoonlijke gegevens van zowel de aanvragers als de aanbieders in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door deze wet opgestelde eisen worden dan ook nageleefd. Eveneens wordt voldaan aan de Telecommunicatiewet. Broky gaat dan ook op een verantwoordelijke wijze om met de gegevens van zowel de aanbieders als de aanvragers. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Een urgent deel van de informatie die via Broky wordt verkregen, is afkomstig van de aanbieders en/of de aanvragers. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat alle informatie volledig, juist, geschikt, actueel en/of onrechtmatig is. Wij hebben dan ook geen zeggenschap over deze informatie en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Tevens kan deze informatie verwijzingen bevatten naar websites van derden, zoals hyperlinks. Broky is kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid, van deze websites.